Կազմակերպություններ

Անվանում Գերատեսչություն
Северо-Осетинский государственный университет
Ա. Ալիխանյանի անվան ազգային գիտական լաբորատորիա (Երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտ)
Ակադեմիկոս Էմիլ Գաբրիելյանի անվան դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոն
Ակադեմիկոս Ի.Վ.Եղիազարովի անվան ջրային հիմնահարցերի և հիդրոտեխնիկայի ինստիտուտ
Անանիա Շիրակացի միջազգային հարաբերությունների համալսարան
Առողջապահության ազգային ինստիտուտ
Աստղիկ բժշկական կենտրոն
Ավանդական բժշկության համալսարան
Ավետիք Մկրտչյանի անվան տնտեսաիրավագիրտական համալսարան
Արաբկիր բժշկական համալիր - երեխաների և դեռահասների առողջության ինստիտուտ
Արցախի պետական համալսարան
Բանջարաբոստանային և տեխնիկական մշակաբույսերի գիտական կենտրոն
Բժշկակենսաբանական միջազգային հետբուհական ուսումնական կենտրոն ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն
Գավառի պետական համալսարան ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն
Գյումրիի «Պրոգրես» համալսարան
Գորիսի պետական համալսարան
Գործնական հոգեբանության և սոցիոլոգիայի «Ուրարտու» համալսարան
Գևորգյան հոգևոր ճեմարան
Գ․Վ․ Պլեխանովի անվան Ռուսաստանի տնտեսագիտական համալսարան, Երևանի մասնաճյուղ
Եվրասիա միջազգային համալսարան