Հրամաններ

2024 թվականի հուլիսի 15-ի 191-Ա հրամանով շնորհվեց 3 գիտական աստիճան
2024 թվականի հուլիսի 15-ի 193-Ա հրամանով շնորհվեց 12 գիտական կոչում
2024 թվականի հուլիսի 15-ի 192-Ա հրամանով շնորհվեց 2 գիտական կոչում
2024 թվականի հունիսի 14-ի 171-Ա հրամանով շնորհվեց 5 գիտական աստիճան
2024 թվականի հունիսի 14-ի 170-Ա հրամանով շնորհվեց 1 գիտական աստիճան
2024 թվականի հունիսի 14-ի 173-Ա հրամանով շնորհվեց 15 գիտական կոչում
2024 թվականի հունիսի 14-ի 172-Ա հրամանով շնորհվեց 1 գիտական կոչում
2024 թվականի մայիսի 8-ի 143-Ա հրամանով շնորհվեց 10 գիտական աստիճան
2024 թվականի մայիսի 8-ի 144-Ա հրամանով շնորհվեց 18 գիտական կոչում
2024 թվականի մայիսի 8-ի 145-Ա հրամանով շնորհվեց 2 գիտական կոչում