Հրամաններ

2024 թվականի մայիսի 8-ի 143-Ա հրամանով շնորհվեց 10 գիտական աստիճան
2024 թվականի մայիսի 8-ի 144-Ա հրամանով շնորհվեց 18 գիտական կոչում
2024 թվականի մայիսի 8-ի 145-Ա հրամանով շնորհվեց 2 գիտական կոչում
2024 թվականի ապրիլի 25-ի 131-Ա հրամանով շնորհվեց 13 գիտական աստիճան
2024 թվականի ապրիլի 4-ի 104-Ա հրամանով շնորհվեց 16 գիտական աստիճան
2024 թվականի ապրիլի 5-ի 108-Ա հրամանով շնորհվեց 9 գիտական կոչում
2024 թվականի ապրիլի 5-ի 107-Ա հրամանով շնորհվեց 2 գիտական կոչում
2024 թվականի մարտի 25-ի 69-Ա հրամանով շնորհվեց 18 գիտական աստիճան
2024 թվականի մարտի 27-ի 74-Ա հրամանով շնորհվեց 5 գիտական կոչում
2024 թվականի մարտի 27-ի 73-Ա հրամանով շնորհվեց 3 գիտական կոչում