Մոտակա պաշտպանություններ

Ամսաթիվ (YYYY-MM)
Հուլ. 26 2024
Ցածր էներգասպառմամբ ստատիկ օպերատիվ հիշող սարքերի ֆիզիկական նախագծման միջոցների մշակումը Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան
Էլեկտրոնիկա, միկրո և նանոէլեկտրոնիկա
Ե.27.01
Հուլ. 26 2024
Ցածրավոլտ հիշողության ղեկավարման մուտք/ելք հանգույցների մշակումը և հետազոտումը Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան
Էլեկտրոնիկա, միկրո և նանոէլեկտրոնիկա
Ե.27.01
Հուլ. 29 2024
Առերեսվող արհեստական բանականությամբ ծրագրավորվող փականների մատրիցի ճարտարապետության մշակումը և հետազոտումը Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան
Էլեկտրոնիկա, միկրո և նանոէլեկտրոնիկա
Ե.27.01
Հուլ. 29 2024
Միկրոէլեկտրոնային հաշվողական համակարգերում նեյրոնային ցանցի բաշխված մշակումը և հետազոտումը Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան
Էլեկտրոնիկա, միկրո և նանոէլեկտրոնիկա
Ե.27.01
Հուլ. 30 2024
Ինտեգրալ սխեմաներում ինքնատաքացման հետևանքների մեղմացման արհեստական բանականությամբ միջոցների մշակումը և հետազոտումը Երևանի պետական համալսարան
Էլեկտրոնիկա, միկրո և նանոէլեկտրոնիկա
Ե.27.01
Հուլ. 30 2024
Ինտեգրալ սխեմաներում փոխազդեցությունների հետևանքների մեղմացման արհեստական բանականությամբ միջոցների մշակումը և հետազոտումը Երևանի պետական համալսարան
Էլեկտրոնիկա, միկրո և նանոէլեկտրոնիկա
Ե.27.01
Հուլ. 30 2024
Ներդրումային միջավայրի էնդոգեն և էկզոգեն գործոնների գնահատում (ՀՀ օրինակով) Հայ-Ռուսական համալսարան
Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում
Ը.00.02
Հուլ. 30 2024
Տարածքային համաչափ զարգացման քաղաքականության հիմնախնդիրները ՀՀ-ում Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան
Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում
Ը.00.02
Հուլ. 31 2024
Լոլիկի նոր ողկուզավոր հիբրիդների աճի և զարգացման առանձնահատկությունները Հայաստանի ջերմատներում մշակության դեպքերում Բանջարաբոստանային և տեխնիկական մշակաբույսերի գիտական կենտրոն
Բուսաբուծություն, խաղողագործություն, պտղաբուծություն և բույսերի պաշտպանություն
Զ.01.02
Հուլ. 31 2024
Երևանի չօգտագործվող կառույցների հարմարեցման խնդիրները Ճարտարապետության և շինարարարության Հայաստանի ազգային համալսարան
Ճարտարապետություն
ԺԸ.00.01
Օգս. 05 2024
ՀՆԱ արտադրության արդյունավետության գնահատումը տնտեսական աճի որակի բարելավման համատեքստում (ՀՀ նյութերով) Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան
Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում
Ը.00.02
Օգս. 29 2024
Հայաստանի Հանրապետության հարկային համակարգի արդյունավետության բարձրացման արդի հիմնախնդիրները Երևանի պետական համալսարան
Ֆինանսներ, հաշվապահական հաշվառում
Ը.00.03
Սեպ. 12 2024
Նեյրոպաթիկ ցավի կառավարումը նոր սինթեզված ԳԱԿԹ Պիրոգլուտամատային կարճ պեպտիդներով Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան
Դեղաբանություն
ԺԴ.00.14
Սեպ. 13 2024
Հարկային եկամուտների կանխատեսումն այլընտրանքային տվյալների միջոցով (ՀՀ օրինակով) Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան
Տնտեսության մաթեմատիկական մոդելավորում
Ը.00.08
Սեպ. 13 2024
Ֆինանսական հատվածի ազդեցությունը տնտեսական աճի վրա Երևանի պետական համալսարան
Տնտեսության մաթեմատիկական մոդելավորում
Ը.00.08