Պաշտպանությունների արխիվ

Ամսաթիվ (YYYY-MM)
Օգս. 24 2022
Հայելային և ֆրենելային համակցված խտարարներով արևին հետևող ֆոտովոլտային սարքի մշակումը և հետազոտումը Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան Վերականգնվող և այլընտրանքային էներգիայի աղբյուրներով էներգետիկ կայանքներ ( Ե.14.04 )
Օգս. 29 2017
Գյուղական ինքնավար արևա-հողմային կայանների հետազոտությունը և պարամետրերի հիմնավորումը Հայաստանի պայմաններում Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան Վերականգնվող և այլընտրանքային էներգիայի աղբյուրներով էներգետիկ կայանքներ ( Ե.14.04 )
Հուլ. 07 2017
Լուսաթափանց ֆրենելային կայուն խտարաններով արևային ֆոտոէլեկտրական կայանների մշակումը Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան Վերականգնվող և այլընտրանքային էներգիայի աղբյուրներով էներգետիկ կայանքներ ( Ե.14.04 )
Մարտ 03 2015
Nostrification - 445 Ռուսաստանի «Մոսկվայի էներգետիկական ինստիտուտ» ազգային հետազոտական համալսարան Վերականգնվող և այլընտրանքային էներգիայի աղբյուրներով էներգետիկ կայանքներ ( Ե.14.04 )
Հուն. 06 2014
Հեռահաղորդակցության կայանների էներգասնուցման համակարգերի մշակումը էներգիայի վերականգնվող ձևերի հիման վրա Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան Վերականգնվող և այլընտրանքային էներգիայի աղբյուրներով էներգետիկ կայանքներ ( Ե.14.04 )
Դեկ. 01 2011
Արևային էներգիայի բազմահայելային խտարարով ֆոտոէլեկտրաջերմային փոպակերպիչի մշակում Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան Վերականգնվող և այլընտրանքային էներգիայի աղբյուրներով էներգետիկ կայանքներ ( Ե.14.04 )
Հուլ. 14 2009
Կենսա-հողմա- և արևային էներգետիկական համակցված համակարգի հետազոտում և մշակում Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան Վերականգնվող և այլընտրանքային էներգիայի աղբյուրներով էներգետիկ կայանքներ ( Ե.14.04 )
Նոյ. 04 2008
Արդյունավետ ֆոտոէլեկտրաջերմային կայանքի մշակում և կիրառման հնարավորությունների հետազոտում Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան Վերականգնվող և այլընտրանքային էներգիայի աղբյուրներով էներգետիկ կայանքներ ( Ե.14.04 )
Նոյ. 04 2008
Ավտոնոմ արևային ֆոտոէլեկտրական էլեկտրակայանի նախագծում Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան Վերականգնվող և այլընտրանքային էներգիայի աղբյուրներով էներգետիկ կայանքներ ( Ե.14.04 )