Մասնագիտական խորհուրդներ

Խորհրդի անվանում Կազմակերպություն Մասնագիտություն Համար
Հայոց պատմության ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ
Հայոց պատմություն
Է.00.01
Պատմագրություն, աղբյուրագիտություն
Է.00.05
004