Մասնագիտական խորհուրդներ

Խորհրդի անվանում Կազմակերպություն Մասնագիտություն Համար
Երկրագիտության Երևանի պետական համալսարան
Երկրաբնապահպանություն
ԻԴ.04.01
005