Մասնագիտական խորհուրդներ

Խորհրդի անվանում Կազմակերպություն Մասնագիտություն Համար
Քիմիայի ՀՀ ԳԱԱ Օրգանական և դեղագործական քիմիայի գիտատեխնոլոգիական կենտրոն
Օրգանական քիմիա
Բ.00.03
Բարձրամոլեկուլային միացություններ
Բ.00.06
Կենսօրգանական քիմիա
Բ.00.10
010