Մասնագիտական խորհուրդներ

Խորհրդի անվանում Կազմակերպություն Մասնագիտություն Համար
Գրականագիտության Երևանի պետական համալսարան
Հայ միջնադարյան և նոր գրականություն
Ժ.01.01
Նորագույն շրջանի հայ գրականություն
Ժ.01.02
012