Մասնագիտական խորհուրդներ

Խորհրդի անվանում Կազմակերպություն Մասնագիտություն Համար
Արվեստագիտության ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտ
Թատերական արվեստ. կինոարվեստ, հեռուստատեսություն
ԺԷ.00.01
Երաժշտական արվեստ
ԺԷ.00.02
Կերպարվեստ. դեկորատիվ և կիրառական արվեստ, դիզայն
ԺԷ.00.03
016