Մասնագիտական խորհուրդներ

Խորհրդի անվանում Կազմակերպություն Մասնագիտություն Համար
Կենսատեխնոլոգիայի ՀՀ ԳԱԱ «Հայկենսատեխնոլոգիա» գիտաարտադրական կենտրոն
Միկրոբիոլոգիա. կենսատեխնոլոգիա
Գ.00.07
018