Մասնագիտական խորհուրդներ

Խորհրդի անվանում Կազմակերպություն Մասնագիտություն Համար
Լեզվաբանության ՀՀ ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ
Հայոց լեզու
Ժ.02.01
Ընդհանուր և համեմատական լեզվաբանություն
Ժ.02.02
019