Մասնագիտական խորհուրդներ

Խորհրդի անվանում Կազմակերպություն Մասնագիտություն Համար
Թերապիայի Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան
Ներքին հիվանդություններ
ԺԴ.00.03
Սրտաբանություն
ԺԴ.00.04
Մանկաբուժություն
ԺԴ.00.06
028