Մասնագիտական խորհուրդներ

Խորհրդի անվանում Կազմակերպություն Մասնագիտություն Համար
Շինարարության Ճարտարապետության և շինարարարության Հայաստանի ազգային համալսարան
Շինարարական կոնստրուկցիաներ, շենքեր, կառույցներ, շինարարական նյութեր և շինարարական մեխանիկա
Ե.23.01
Շենքերի և կառույցների ճարտարագիտական (էներգետիկ, հիդրավլիկ և այլն) ապահովում
Ե.23.03
Գեոդեզիա, ներառյալ քարտեզագրություն և կադաստր
Ե.23.06
030