Մասնագիտական խորհուրդներ

Խորհրդի անվանում Կազմակերպություն Մասնագիտություն Համար
Մետալուրգիայի և նյութագիտության Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան
Նյութագիտություն
Ե.16.01
Մետալուրգիա
Ե.16.02
031