Մասնագիտական խորհուրդներ

Խորհրդի անվանում Կազմակերպություն Մասնագիտություն Համար
Ռադիոտեխնիկայի և էլեկտրոնիկայի Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան
Հեռահաղորդակցական ցանցեր, սարքավորումներ և համակարգեր
Ե.12.03
Էլեկտրոնիկա, միկրո և նանոէլեկտրոնիկա
Ե.27.01
046