Մասնագիտական խորհուրդներ

Խորհրդի անվանում Կազմակերպություն Մասնագիտություն Համար
Ֆիզիկայի Երևանի պետական համալսարան
Տեսական ֆիզիկա
Ա.04.02
Ռադիոֆիզիկա
Ա.04.03
Օպտիկա
Ա.04.05
Կոնդենսացված վիճակի ֆիզիկա
Ա.04.07
Կիսահաղորդիչների ֆիզիկա
Ա.04.10
Լազերային ֆիզիկա
Ա.04.21
049