Մասնագիտական խորհուրդներ

Խորհրդի անվանում Կազմակերպություն Մասնագիտություն Համար
Մաթեմատիկայի Երևանի պետական համալսարան
Մաթեմատիկական անալիզ
Ա.01.01
Դիֆերենցիալ հավասարումներ, մաթեմատիկական ֆիզիկա
Ա.01.02
Հավանականությունների տեսություն և մաթեմատիկական վիճակագրություն
Ա.01.05
Հանրահաշիվ և թվերի տեսություն
Ա.01.06
050