Մասնագիտական խորհուրդներ

Խորհրդի անվանում Կազմակերպություն Մասնագիտություն Համար
Քաղաքագիտության և միջազգային հարաբերությունների Երևանի պետական համալսարան
Քաղաքական գիտության տեսություն
ԻԳ.00.01
Քաղաքական ինստիտուտներ և գործընթացներ
ԻԳ.00.02
Միջազգային հարաբերություններ
ԻԳ.00.04
056