Մասնագիտական խորհուրդներ

Խորհրդի անվանում Կազմակերպություն Մասնագիտություն Համար
Մանկավարժության Երևանի պետական համալսարան
Մանկավարժության տեսություն և պատմություն
ԺԳ.00.01
058