Մասնագիտական խորհուրդներ

Խորհրդի անվանում Կազմակերպություն Մասնագիտություն Համար
Արտասահմանյան գրականության Երևանի պետական համալսարան
Արտասահմանյան գրականություն
Ժ.01.07
066