Երևանի «Հայբուսակ» համալսարան

Հասցե
Երևան 0038, Աբելյան 6
Հեռ.
(+374 10) 390698, (+374 10) 396161
Էլ․ փոստ
info@academedu.org