ՀՀ ԳԱԱ Հ. Բունիաթյանի անվան կենսաքիմիայի ինստիտուտ

Հիմնադրման տարին
Հասցե
ք. Երևան, 0014, Պ. Սևակի փ. 5/1
Հեռ.
(+374 10) 24 97 21
Էլ․ փոստ
awbs2017@gmail.com
Գերատեսչություն
ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա
Թույլատրելի թվանիշներ:
Գ.00.04 ,