Ձիանունները պարսկերենում և հայերենում. համեմատական ուսումնասիրություն

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Ընդհանուր և համեմատական լեզվաբանություն
Ժ.02.02
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2021

Հաստատված
Կրկնական քննարկում

2020

Վերադարձ խորհուրդ
Ընդդիմախոս Ա․Տոնոյանի կարծիքը
Տոնոյան.pdf (1.38 MB)
Ընդդիմախոս Յ․Դում-Թրագուտի կարծիքը
Յ․Դում-Թրագուտ (1.65 MB)

2019

Ատենախոսության սեղմագիրը
Զ.Խաչատրյան (1.07 MB)