Մետաղների և կիսահաղորդիչների նանոմասնիկների փոխազդեցությունը կենսաբանական մակրոմոլեկուլների հետ լուծույթում

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Կիսահաղորդիչների ֆիզիկա
Ա.04.10
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Խորհուրդ
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2020

Հաստատված
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
ՀՀ ԳԱԱ Ֆիզիկական հետազոտությունների ինստիտուտ (127.81 KB)
Ընդդիմախոս Ա.Հ. Պողոսյանի կարծիքը
Ա.Հ. Պողոսյան (578.39 KB)
Ընդդիմախոս Կ.Մ. Ղամբարյանի կարծիքը
Կ.Մ. Ղամբարյան (580.08 KB)
Ատենախոսության սեղմագիր
Ա.Մամասախլիսով (764.71 KB)