Պարը հայկական հարսանեկան արարողություններում /20-րդ դար -21-րդ դարասկիզբ/

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Ազգագրություն (ազգաբանություն)
Է.00.04
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Առաջատար կազմակերպություն
Սարդարապատի հերոսամարտի հուշահամալիր, Հայոց ազգագրության և ազատագրական պայքարի պատմության ազգային թանգարան
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2021

Հաստատված
Ընդդիմախոս Հ.Պիկիչյանի կարծիքը
Հ.Պիկիչյան (1.51 MB)
Ընդդիմախոս Ռ.Նահապետյանի կարծիքը
Ռ.Նահապետյան (1.48 MB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ն.Շամամյան (282.32 KB)