ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՆՈՐ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԻԾ

 

Բարձրագույն որակավորման կոմիտեն նախաձեռնել է «Ատենախոսությունների հիմնական արդյունքների և դրույթների հրատարակման համար ՀՀ ԿԳՄՍ Բարձրագույն որակավորման կոմիտեի կողմից ընդունելի պարբերական գիտական հրատարակություններին ներկայացվող պահանջներ»-ի փոփոխման աշխատանքներ և Ձեր քննարկմանն է ներկայացնում վերջինիս նախագիծը։

Նախագծի վերաբերյալ դիտողություններ ու առաջարկներ ունենալու դեպքում խնդրում ենք մինչև 14.01.2022թ. դրանք ուղարկել Բարձրագույն որակավորման կոմիտեի info@bok.am էլ․ հասցեով։

Կից՝ Հավելված —Նախագիծ