ՀՀ Կառավարության 17.02.2022 թ. N 177-Ն որոշմամբ հաստատվել է «ՀՀ-ում գիտամանկավարժական կադրերին պրոֆեսորի և դոցենտի գիտական կոչումներ շնորհելու կարգը»՝ նոր խմբագրությամբ

 

ՀՀ Կառավարության 17.02.2022 թ. N 177-Ն որոշմամբ հաստատվել է «ՀՀ-ում գիտամանկավարժական կադրերին պրոֆեսորի և դոցենտի գիտական կոչումներ շնորհելու կարգը»՝ նոր խմբագրությամբ (տես՝ հղումը

Մասնավորապես, հստակե­ցումներ են կատարվել.

  • գիտամանկավարժական ստաժի հետ կապված, քանի որ գործող կարգում հստակ ժամաքանակ սահմանված չէր (կարգի 7-րդ կետ),

  • ստեղծագործական և կատարողական արվեստի ու ճարտարապե­տու­թյան բնագավառներում գիտական կոչում շնորհելու չափանիշներում (կարգի 5-րդ կետի 5-րդ ենթակետ, 6-րդ կետի 4-րդ ենթակետ),

  • գիտության թեկնածուին պրոֆեսորի գիտական կոչում շնորհելու պայմաններում (կարգի 6-րդ կետի 2-րդ ենթակետ),

  • վկայագիրը կորցնելու դեպքում կրկնօրինակը ստանալու կարգում (կարգի 15-րդ կետ),

  • ինչպես նաև մի շարք այլ կետերի ձևակերպումներում։