ՄիկրոՌՆԹ-ների և դրանց իզոձևերի ֆունկցիոնալ ակտիվության դերը մարդու չարորակ ուռուցքների պաթոգենեզում

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Մոլեկուլային և բջջային կենսաբանություն
Գ.00.03
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Ընդդիմախոսներ
Առաջատար կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2022

Հաստատված
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Հայ-Ռուսական համալսարան (809.26 KB)
Ընդդիմախոս Կ.Նազարյանի կարծիքը
Կ.Նազարյան (98.98 KB)
Ընդդիմախոս Յու.Օռլովի կարծիքը
Յու.Օռլով (898.82 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ս.Ներսիսյան (650.12 KB)