Ֆինանսական վերահսկողության իրավական կարգավորման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում

Հայցորդ
Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Հանրային իրավունք
ԺԲ.00.02
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2023

Հաստատված

2022

Ընդդիմախոս Հ. Ստեփանյանի կարծիքը
Հ. Ստեփանյան (838.02 KB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Ոստիկանության կրթահամալիր (1.32 MB)
Ընդդիմախոս Ե. Թումանյանցի կարծիքը
Ե. Թումանյանց (1.22 MB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ն. Սարգսյան (1.07 MB)