Աշխատանքի տարածաշրջանային բաժանման հիմնախնդիրները Եվրասիական տնտեսական միության համագործակցության շրջանակներում

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Միջազգային տնտեսագիտություն
Ը.00.06
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2023

Հաստատված

2022

Ընդդիմախոս Դ. Ն. Հախվերդյանի կարծիքը
Դ. Հախվերդյան (577.87 KB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտ (787.1 KB)
Ընդդիմախոս Մ.Ա.Ավագյանի կարծիքը
Մ. Ավագյան (333.99 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Վ.Կարապետյան (1.17 MB)