Թեկնածուի գիտական աստիճան շնորհելու թիվ 21Ա-վ1 հրամանը

1. Ա. Ալիխանյանի անվան ազգային գիտական լաբորատորիայում գործող ԲՈԿ-ի 024 Ֆիզիկայի մասնագիտական խորհրդի որոշումը Մանե Երվանդի Ավետիսյանին ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների թեկնածուի (Ա.04.02 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին:

2. ՀՀ ԳԱԱ Մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտում գործող ԲՈԿ-ի 042 Կենսաքիմիայի մասնագիտական խորհրդի որոշումը Աննա Արթուրի Զաքոյանին կենսաբանական գիտությունների թեկնածուի (Գ.00.04 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին:

3. Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանում գործող ԲՈԿ-ի 043 Էներգետիկայի մասնագիտական խորհրդի որոշումը Ալեքսանդր Արտաշեսի Դռնոյանին տեխնիկական գիտությունների թեկնածուի (Ե.14.04 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին:

4. Երևանի պետական բժշկական համալսարանում գործող ԲՈԿ-ի 028 Թերապիայի մասնագիտական խորհրդի որոշումը Հելեն Ղազարի Ազարյանին բժշկական գիտությունների թեկնածուի (ԺԴ.00.03 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին:

5. ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտում գործող ԲՈԿ-ի 006 Համաշխարհային պատմության մասնագիտական խորհրդի որոշումը Լիանա Ռուբենի Պետրոսյանին պատմական գիտությունների թեկնածուի (Է.00.02 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին:

6. ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտում գործող ԲՈԿ-ի 006 Համաշխարհային պատմության մասնագիտական խորհրդի որոշումը Ալի Մուսայի Աբու Զաիդին պատմական գիտությունների թեկնածուի (Է.00.02 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին:

7. Երևանի պետական համալսարանում գործող ԲՈԿ-ի 012 Գրականագիտության մասնագիտական խորհրդի որոշումը Աննա Վարդանի Ստեփանյանին բանասիրական գիտությունների թեկնածուի (Ժ.01.01 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին:

8. ՀՀ ԳԱԱ Գրականության ինստիտուտում գործող ԲՈԿ-ի 003 Գրականագիտության մասնագիտական խորհրդի որոշումը Աննա Երեմի Երկանյանին բանասիրական գիտությունների թեկնածուի (Ժ.01.02 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին:

9. Երևանի պետական համալսարանում գործող ԲՈԿ-ի 066 Արտասահմանյան գրականության մասնագիտական խորհրդի որոշումը Սամվել Մարտունի Ռամազյանին բանասիրական գիտությունների թեկնածուի (Ժ.01.07 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին:

10. Երևանի պետական համալսարանում գործող ԲՈԿ-ի 001 Իրավագիտության մասնագիտական խորհրդի որոշումը Գևորգ Մուշեղի Վիրաբյանին իրավաբանական գիտությունների թեկնածուի (ԺԲ.00.01 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին:

11. Հայկական պետական մանկավարժական համալսարանում գործող ԲՈԿ-ի 020 Մանկավարժության մասնագիտական խորհրդի որոշումը Նարինե Ռաֆիկի Մատինյանին մանկավարժական գիտությունների թեկնածուի (ԺԳ.00.01 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին:

12. Հայկական պետական մանկավարժական համալսարանում գործող ԲՈԿ-ի 020 Մանկավարժության մասնագիտական խորհրդի որոշումը Մերի Հրաչի Շաբոյանին մանկավարժական գիտությունների թեկնածուի (ԺԳ.00.03 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին:

Files