Միապտուղ հղիության ընթացքը և ելքը արտամարմնային բեղմնավորումից հետո

Հայցորդ
Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Մանկաբարձություն և գինեկոլոգիա
ԺԴ.00.01
Ընդդիմախոսներ
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2023

Հաստատված

2022

Ընդդիմախոս Կ.Թոխունցի կարծիքը
Կ.Թոխունց (163.19 KB)
Ընդդիմախոս Վ.Ռափյանի կարծիքը
Վ.Ռափյան (193.77 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ա.Ալեքսանյան (294.56 KB)