Սյունիքի համայնքներում կլաստերային մոդելի կիրառման և ճարտարապետատարածական կազմակերպման առանձնահատկությունները

Հայցորդ
Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Ճարտարապետություն
ԺԸ.00.01
Առաջատար կազմակերպություն
Ալեքսանդր Թամանյանի անվան ճարտարապետության ազգային թանգարան-ինստիտուտ
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2023

Հաստատված

2022

Ընդդիմախոս Դ.Քերթմենջյանի կարծիքը
Դ.Քերթմենջյան (261 KB)
Ընդդիմախոս Ս.Օհանյանի կարծիքը
Ս.Օհանյան (237.31 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Լ.Բաբայան (530.52 KB)