Իրավունքի ձևերի /աղբյուրների/ համակարգը Հայաստանի Հանրապետությունում /տեսական-իրավական վերլուծություն/

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Պետության և իրավունքի տեսություն և պատմություն, պետական և իրա­վական ուսմունքների պատմություն
ԺԲ.00.01
Առաջատար կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Հետաձգված
Ավարտված

2022

Ընդդիմախոս Հ.Մ. Ստեփանյանի կարծիքը
Հ. Ստեփանյան (183.99 KB)
Ընդդիմախոս Հ.Զ. Սարգսյանի կարծիքը
Հ. Սարգսյան (119.96 KB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Եվրասիա միջազգային համալսարան (371.53 KB)
Ատենախոսության սեղմագիր
Լ. Հարությունյան (330.02 KB)