Պրոֆեսորի գիտական կոչում շնորհելու որոշումը չհաստատելու մասին թիվ 24Ա/Կ-Մ հրամանը