Հայաստանում «խաղաղ ատոմի» զարգացման փորձը միջազգային անվտանգության ապահովման գործընթացի համատեքստում /քաղաքագիտական վերլուծություն/

Հայցորդ
Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Քաղաքական ինստիտուտներ և գործընթացներ
ԻԳ.00.02
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Առաջատար կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2023

Հաստատված
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ս. Խաչիկյան (1.23 MB)
Ընդդիմախոս Տ.Տ. Քոչարյանի կարծիքը
Տ.Տ. Քոչարյան (853.74 KB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա (1.46 MB)
Ընդդիմախոս Ռ.Ս. Մելիքյանի կարծիքը
Ռ. Մելիքյան (784.2 KB)