ՀՀ դրամավարկային քաղաքականության ցուցանիշների զգայունության տնտեսամաթեմատիկական վերլուծությունը

Հայցորդ
Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Տնտեսության մաթեմատիկական մոդելավորում
Ը.00.08
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2023

Հաստատված
Ընդդիմախոս Ռ.Ժ. Մնացականյանի կարծիքը
Ռ. Մնացականյան (216.94 KB)
Ընդդիմախոս Ռ. Ա. Գևորգյանի կարծիքը
Ռ. Գևորգյան (262.46 KB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան (311.27 KB)

2022

Ատենախոսության սեղմագիրը
Ս. Լևոնյան (578.06 KB)