ՀՀ բնակչության կենսամակարդակի աճի ուղիների տնտեսամաթեմատիկական գնահատումը

Հայցորդ
Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Տնտեսության մաթեմատիկական մոդելավորում
Ը.00.08
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2023

Հաստատված
Ընդդիմախոս Ա. Հ. Առաքելյանի կարծիքը
Ա. Առաքելյան (259.53 KB)
Ընդդիմախոս Ն.Մ. Ջրբաշյանի կարծիքը
Ն. Ջրբաշյան (265.38 KB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան (291.99 KB)

2022

Ատենախոսության սեղմագիրը
Ռ.Ղազարյան (692.27 KB)