Պրոֆեսորի գիտական կոչում շնորհելու թիվ 7Ա/Կ հրամանը