Դոցենտի գիտական կոչում շնորհելու թիվ 10Ա/Կ հրամանը

Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի գիտական խորհրդի 29.03.2023թ. հ. 4 որոշումը.

1. Մարինե Յուրայի Սարոյանին - բժշկագիտություն

2. Հարություն Շմավոնի Թամիրյանին - մանկավարժություն մասնագիտությամբ դոցենտի գիտական կոչում շնորհելու մասին:

Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի գիտական խորհրդի 24.03.2023թ. հ. 8 որոշումը.

1. Գևորգ Հարությունի Քեշիշյանին - տնտեսագիտություն

2. Վերժինե Ազիզի Սարկեիզյանին - քիմիա մասնագիտությամբ դոցենտի գիտական կոչում շնորհելու մասին:

Գորիսի պետական համալսարանի գիտական խորհրդի 15.03.2023թ. հ. 5 որոշումը.

1. Ռիմա Մամիկոնի Ստեփանյանին - գրականագիտություն մասնագիտությամբ դոցենտի գիտական կոչում շնորհելու մասին:

Files