Ինտեգրալ սխեմաների նախագծման միջոցների մշակումը ծերացման երևույթների հաշվառմամբ

Հայցորդ
Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Էլեկտրոնիկա, միկրո և նանոէլեկտրոնիկա
Ե.27.01
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2023

Հաստատված
Ընդդիմախոս Ա․Տրդատյանի կարծիքը
Ա․Տրդատյան (671.39 KB)
Ընդդիմախոս Ֆ․Գասպարյանի կարծիքը
Ֆ․Գասպարյան (875.03 KB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
ՀՀ ԳԱԱ Ռադիոֆիզիկայի և էլեկտրոնիկայի ինստիտուտ (1019.05 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ս.Ղուկասյան (1.04 MB)