Սիրիայի Դամասկոս քաղաքում փոխակերպվող (դինամիկ) ճարտարապետության ադապտացիայի խնդիրները

Հայցորդ
Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Ճարտարապետություն
ԺԸ.00.01
Առաջատար կազմակերպություն
«Հայնախագիծ» ԲԲԸ
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2023

Հաստատված
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ս.Մազեն (470.65 KB)
Ընդդիմախոս Տ.Բարսեղյանի կարծիքը
Տ.Բարսեղյան (121.98 KB)
Ընդդիմախոս Դ.Քերթմենջյանի կարծիքը
Դ.Քերթմենջյան (116.93 KB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
«Հայնախագիծ» ԲԲԸ (1.78 MB)