Խառը ազդանշանային ինտեգրալ սխեմաների աղմկակայունության բարձրացման միջոցների մշակումը

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Էլեկտրոնիկա, միկրո և նանոէլեկտրոնիկա
Ե.27.01
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2023

Հաստատված
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Երևանի կապի միջոցների գիտահետազոտական ինստիտուտ (321.78 KB)
Ընդդիմախոս Ա.Սահակյանի կարծիքը
Ա.Սահակյան (190.64 KB)
Ընդդիմախոս Ա.Հարությունյանի կարծիքը
Ա.Հարությունյան (269.03 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Հ.Բաբաջանյան (961.84 KB)