Տրիմետազիդինի մորֆոֆունկցիոնալ ազդեցության գնահատումը կարդիոտոքսիկ և պրոաթորոգեն պոտենցիալի վրա դոկսոռուբիցին-ցիկլոֆոսֆամիդային ռեժիմի պայմաններում

Հայցորդ
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Ախտաբանական անատոմիա և դատական բժշկություն
ԺԴ.00.09
Դիպլոմի տրման ամսաթիվը
Ավարտված

2023

Հաստատված