<<Ծայրահեղականություն>> հիպերկոնցեպտի վերբալիզացիայի առանձնահատկությունները ռուսալեզու լրատվական և ինստիտուցիոնալ դիսկուրսներում

Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Սլավոնական լեզուներ
Ժ.02.04
Դիպլոմի տրման ամսաթիվը
Ավարտված

2023

Հաստատված