Պրոֆեսորի գիտական կոչում շնորհելու թիվ 15Ա/Կ հրամանը