Մակրո և միկրոաստիճաններով հիբրիդային մանիպուլյացիոն համակարգերի կառուցվածքային սինթեզը, մոդելավորումը և օպտիմալ նախագծումը

Հայցորդ
Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Մեքենագիտություն
Ե.02.01
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Առաջատար կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2023

Հաստատված
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
ՀՀ ԳԱԱ Մեխանիկայի ինստիտուտ (405.98 KB)
Ընդդիմախոս Ս.Ջիլավյանի կարծիքը
Ս.Ջիլավյան (209.51 KB)
Ընդդիմախոս Մ.Ստակյանի կարծիքը
Մ.Ստակյան (262.05 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Հ.Գալոյան (772 KB)