Դոկտորի գիտական աստիճան շնորհելու թիվ 14Ա-վ2 հրամանը

1. Երևանի պետական համալսարանում գործող ԲՈԿ-ի 049 Ֆիզիկայի մասնագիտական խորհրդի որոշումը Միքայել Սերյոժայի Ալեքսանյանին տեխնիկական գիտությունների դոկտորի (Ա.04.10 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին:

2. Երևանի պետական բժշկական համալսարանում գործող ԲՈԿ-ի 025 Աչքի, ԼՕՌ հիվանդությունների և ստոմատոլոգիայի մասնագիտական խորհրդի որոշումը Վահե Յուրիի Ազատյանին բժշկական գիտությունների դոկտորի (ԺԴ.00.12 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին:

Files