XIV դարի հայ մանրանկարիչ Ավագ Ծաղկողի արվեստը

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Կերպարվեստ. դեկորատիվ և կիրառական արվեստ, դիզայն
ԺԷ.00.03
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Առաջատար կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2024

Հաստատված

2023

Ընդդիմախոս Ս.Ս. Մանուկյանի կարծիքը
Ս.Ս. Մանուկյան (473.96 KB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Հայաստանի գեղարվեստի պետական ակադեմիա (481.27 KB)
Ընդդիմախոս Հ.Հ. Հակոբյանի կարծիքը
Հ.Հ. Հակոբյան (368.93 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Լ.Վ. Սարգսյան (234.33 KB)