Թեկնածուի գիտական աստիճան շնորհելու թիվ 29-Ա հրամանը

1. Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանում գործող ԲՈԿ-ի 031 Մետալուրգիայի և նյութագիտության մասնագիտական խորհրդի որոշումը Արուսյակ Գրիգորի Աթոյանին տեխնիկական գիտությունների թեկնածուի (Ե.19.01 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին.

2. Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանում գործող ԲՈԿ-ի 031 Մետալուրգիայի և նյութագիտության մասնագիտական խորհրդի որոշումը Վրեժ Վարուժանի Հովակիմյանին տեխնիկական գիտությունների թեկնածուի (ԻԴ.02.01 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին.

3. Երևանի պետական բժշկական համալսարանում գործող ԲՈԿ-ի 045 Առողջապահության կազմակերպման մասնագիտական խորհրդի որոշումը Նաիրա Ստյոպայի Մելքոնյանին բժշկական գիտությունների թեկնածուի (ԺԴ.00.16 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին.

4. Հայաստանի Հանրապետության գիտությունների ազգային ակադեմիայի արևելագիտության ինստիտուտում գործող ԲՈԿ-ի 006 Համաշխարհային պատմության մասնագիտական խորհրդի որոշումը Անդրանիկ Ռաֆաելի Առաքելյանին պատմական գիտությունների թեկնածուի (Է.00.02 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին.

5. Հայաստանի Հանրապետության գիտությունների ազգային ակադեմիայի հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտում գործող ԲՈԿ-ի 007 Հնագիտության և ազգագրության մասնագիտական խորհրդի որոշումը Մարիամ Սամվելի Շախմուրադյանին պատմական գիտությունների թեկնածուի (Է.00.03 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին.

6. Երևանի պետական համալսարանում գործող ԲՈԿ-ի 001 Իրավագիտության մասնագիտական խորհրդի որոշումը Նորայր Արտաշի Ավագյանին իրավաբանական գիտությունների թեկնածուի (ԺԲ.00.02 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին.

7. Հայ-ռուսական համալսարանում գործող ԲՈԿ-ի 063 Իրավագիտության մասնագիտական խորհրդի որոշումը Ալիսա Մանվելի Սմբատյանին իրավաբանական գիտությունների թեկնածուի (ԺԲ.00.04 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին.

8. Հայաստանի Հանրապետության գիտությունների ազգային ակադեմիայի արվեստի ինստիտուտում գործող ԲՈԿ-ի 016 Արվեստագիտության մասնագիտական խորհրդի որոշումը Զահրա Սամադի Մալեկիին արվեստագիտության թեկնածուի (ԺԷ.00.03 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին.

9. Երևանի պետական համալսարանում գործող ԲՈԿ-ի 067 Հոգեբանության մասնագիտական խորհրդի որոշումը Ալբերտ Մարատի Զուրաբյանին հոգեբանական գիտությունների թեկնածուի (ԺԹ.00.01 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին.

10. Հայկական պետական մանկավարժական համալսարանում գործող ԲՈԿ-ի 064 Հոգեբանության մասնագիտական խորհրդի որոշումը Ռուզաննա Սլավիկի Ժամկոցյանին հոգեբանական գիտությունների թեկնածուի (ԺԹ.00.01 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին:

Files